VERGİ DAİRELERİNE HANGİ BORÇLAR İÇİN BAŞVURULACAKTIR?

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 6111 SAYILI KANUN REHBERİ

Vergi dairelerine;

  • Vergi,  resim,  harç  ve  bunlara ilişkin cezalar ile gecikme faizi ve  gecikme zammı  alacakları,
  • Vergi dairelerince takip edilen  vergi dışındaki  diğer  amme alacakları,
  • Bazı idari para  cezası alacakları için başvurulacaktır.
     
Paylaş

Bunları Biliyor musunuz?