Kanunlar

Belediye Gelirler Kanunu

 Belediye gelirler kanunu belgesi ekte verilmiştir.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

 DEVLET MEMURLARI KANUNU

Kanun Numarası : 657
Kabul Tarihi : 14/7/1965
Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 23/7/1965 Sayı : 12056
Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 4 Sayfa : 3044

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

Kanun Numarası : 5510
Kabul Tarihi : 31/5/2006
Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200
Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu

 SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU

Kanun Numarası : 6356
Kabul Tarihi : 18/10/2012
Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 7/11/2012 Sayı : 28460
Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 53 

Türk Medeni Kanunu

 TÜRK MEDENİ KANUNU

Kanun Numarası : 4721
Kabul Tarihi : 22/11/2001
Yayımlandığı R.Gazete Tarihi : 8/12/2001 Sayı : 24607
Yayımlandığı Düstur : Tertip:5 Cilt, 41

İş Kanunu

İŞ KANUNU

Kanun Numarası : 4857
Kabul Tarihi : 22/5/2003
Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 10/6/2003 Sayı : 25134 
Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

Kanun Numarası : 6331
Kabul Tarihi : 20/6/2012
Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 30/6/2012 Sayı : 28339
Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 52

Türk Borçlar Kanunu

 TÜRK BORÇLAR KANUNU

Kanun Numarası : 6098
Kabul Tarihi : 11/1/2011
Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/2/2011 Sayı : 27836
Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 50 Sayfa:

Bunları Biliyor musunuz?