katma değer vergisi kanunu

2013 Katma Değer Vergisi Kanunu Genel Tebliği

121 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYINLANDI.

 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 29 uncu maddesinde; bu Kanunun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca vergi oranları indirilen teslim ve hizmetler dolayısıyla yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarlarının, Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen sınırı aşan kısmının, maddede sayılan borçlara yılı içinde vergilendirme dönemleri itibariyle mahsuben, izleyen yıl içerisinde talep edilmesi kaydıyla nakden ya da söz konusu borçlara mahsuben iade edilebileceği hükme bağlanmıştır. Devamını Okuyun »

Bunları Biliyor musunuz?