damga vergisi genel tebliği

56 SERİ NO'LU DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ

Bakanlığımızca 2012 yılı için yeniden değerleme oranı % 7,80 (yedi virgül seksen) olarak tespit edilmiş ve 419 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği3 ile ilan edilmiş bulunmaktadır.

  Devamını Okuyun »

Bunları Biliyor musunuz?