Ev Sa­hip­le­ri­ Bu Yıl 480 Li­ra Faz­la Ver­gi Öde­ye­cek­

Gelir Vergisindeki yapılan değişiklikler, Gelir Vergisi tebliğ taslağı ile kamuoyuna duyuruldu.

Ev sahipleri bu yıl 480 lira fazla vergi ödeyecek

Gelir Vergisindeki yapılan değişiklikler, Gelir Vergisi tebliğ taslağı ile kamuoyuna duyuruldu. Taslağa göre ev sahiplerinin elde ettiği kira gelirlerine istisna uygulanıp uygulanmayacağını, mükelleflerin bir yıl içerisinde elde ettiği tüm gelirler belirleyecek. Bir yıl içinde elde edilen gelirler 2013 dönemi için 94 bin lirayı geçiyorsa, kira geliri elde edenler 3 bin 200 liralık istisnadan yararlanamayacak. Dolayısıyla diğer ev sahiplerine göre bu yıl 480 lira fazla vergi ödeyecekler.
Ancak belirlenen bu 94 bin liralık gelir sınırının taslağa \u2018net yerine \u2018brüt olarak yazılması, tartışmalara yol açtı. Mükellefin brüt geliri üzerinden hesaplama yapılacağı için, elde edilmeyen gelirler de hesaplamaya dahil edilmiş olacak. Bu da mükellefin cebine girmeyen, hatta Maliye ye vergi olarak ödenen paraların da 94 bin liralık sınır içine alınmasına yol açacak. Dolayısıyla vergi olarak devlete ödenen paralar mükellefin elde ettiği gelir gibi hesaba dahil edileceği için binlerce insan daha fazla vergi ödeyecek. stelik ödenen verginin de vergisi alınmış olacak.

 

Örnek Hesaplama

Brüt tutar uygulaması her türlü kazançları kapsıyor. Örneğin parasını mevduatta değerlendiren kira mükellefleri, aldığı brüt faizi gelir gösterecek. Yine örneğin bir yıl önce 100 bin liraya bir ev alıp içine de 40 bin lira harcayıp 140 bin liraya satan bir vatandaş, harcadığı 40 bin lira dikkate alınmaksızın 40 bin lira net gelir elde etmiş gibi işleme tabi tutulacak.

Örneğin aylık 5 bin lira net maaş alan bir mükellefin eline yılda 60 bin lira geçiyor. 5 bin lira maaşın brütü ise yaklaşık 7 bin lira. Brüt yıllık gelir ise 84 bin lira. Maliye bu mükellefin istisnadan yararlanıp yararlanmayacağına karar verirken eline geçen 60 bin lirayı değil, brüt gelir olan 84 bin lirayı dikkate alacak. Dolayısıyla vatandaşın cebine girmeyen, Maliye ye vergi, SGK ya sigorta primi olarak ödenen 24 bin lira da sanki vatandaşın gerçek geliriymiş gibi hesaba dahil ediliş olacak. Bu mükellefin yine diğer brüt faiz ve brüt kira gelirleri de toplam brüt gelire dahil edildiğinde 94 bin lirayı aştığından istisna yolu tamamen kapanmış olacak.

Paylaş

Bunları Biliyor musunuz?