EMLAK VERGİSİ NASIL HESAPLANIR?

Ödenecek emlak vergisi bina,arazi veya arsanın ilgi belediyelerce belirlenmiş olan vergi değeri esas alınarak belirlenmektedir.

Belirlenmiş olan bu değere konut ve arazilerde binde 1, arsalarda ise binde 3 oranı uygulanmak suretiyle vergi hesaplanır. Bu oranlar büyük şehir belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan bina, arsa ve araziler için iki kat artırılmış olarak, konut ve arazilerde binde 2, arsalarda ise binde 6 şeklinde uygulanır. Ancak, Belediyelerce belirlenen emlak vergi değeri her yıl Maliye Bakanlığınca belirlenen yeniden değerleme oranının yarısı kadar artırılmaktadır. Buna göre, 2007 yılında ödenecek emlak vergisinin hesabında taşınmazın 2007 yılına ilişkin emlak vergi değerinin % 3.9 oranında (yeniden değerleme oranı olan % 7,8?nin yarısı) artırılması ile bulunan değer dikkate alınacaktır. Emlak vergisi kolay hesaplanabilir bir özellik taşımaktadır. Örneğin, 2007 yılında Fatsa, Yeni Kumru Caddesinde bulunan ve emlak vergi değeri 10.000 YTL olan bir konutu için binde 2 oranı dikkate alınarak 20 YTL emlak vergisi ödeyen bir kişi, 2007 yılında emlak vergi değerinin artırılması sonucu bulunan 20,78YTL (10.000 X %3,9) üzerinden hesaplanan 20,78 YTL sını iki taksitte ödeyecektir. Emlak vergisinin daha basit hesaplama yöntemi ise bir önceki sene ödenen emlak vergisinin yeniden değerleme oranının yarısı kadar artırılmasıdır. 2006 yılında ödenen 20 YTL emlak vergisi % 3,9 oranında artırılırsa 2007 yılında ödenecek emlak vergisi 20,78 YTL olarak bulunur.

EMLAK DEVRİ SÖZ KONUSU İSE NE YAPILMALIDIR?

Bu durumda emlağın borcu olmadığına ilişkin bir belge talep edilebilir. Emlağın borcu olmadığına ilişkin belgeyi ilgili belediyeden bir dilekçe ile istenebilir.

EMLAK SATILDIĞINDA NE YAPILMALIDIR?

Satılan daire/işyeri/arsa ya da arazinin emlak beyanının kişinin üzerinden düşürülmesi için ilgili belediyeye dilekçe vermek gerekmektedir.

Paylaş

Bunları Biliyor musunuz?