E-Fatura Sorgulama

Elektronik Fatura Kayıt Sistemi (EFKS), kurum ve kuruluşların düzenledikleri faturalarda bulunan bazı bilgilerin, belirlenen uygulama ve veri standartları çerçevesinde Gelir İdaresi Başkanlığı sistemine aktarılması şartı ile faturalara ait ikinci nüshaların kağıt olarak saklanması zorunluluğunu ortadan kaldıran; ayrıca alıcılarına verilmek üzere hazırlanan birinci nüsha faturaların da güvenli elektronik imzalı dijital belge şeklinde oluşturulmasına imkan sağlayan pilot bir uygulamadır.
Başkanlığın elektronik fatura ile ilgili yapmış olduğu çalışmalar kapsamında söz konusu uygulama,

  • Avea İletişim Hizmetleri A.Ş.,
  • Bursa Şehiriçi Doğalgaz Dağıtım Ticaret ve Taahhüt A.Ş.,
  • TTNet A.Ş.,
  • Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.,
  • Türk Telekomünikasyon A.Ş.,
  • Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.

ile protokol imzalanmak sureti ile 2008 yılı içerisinde devreye alınmıştır.

Tasarımı itibariyle bir e-fatura çözümü olmaktan ziyade, elektronik arşivleme çözümü olan sistem içerisinde birinci nüsha faturaların elektronik imzalı pdf dokümanları şeklinde oluşturulmasına da sınırlı bir biçimde izin verilmiştir.
Söz konusu izin ile ilgili olarak 397 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin “EFKS Kapsamında Düzenlenen Faturalar” başlıklı bölümünde gerekli açıklamalar yapılmıştır. Bu açıklamalara göre bahsedilen mükelleflerin bir yıl içerisinde e-Fatura Uygulamasına entegre olmaları gerekmektedir.
Başkanlık tarafından aksi duyuruluncaya kadar, bu mükelleflerin EFKS kapsamında elektronik belge olarak düzenleyip, müşterilerine elektronik ortamda ilettikleri faturalar da Vergi Usul Kanunu kapsamında geçerli fatura hükmündedir.

FATURA SORGULAMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

1 - Sorguladığınız faturanın EFKS kapsamında düzenlenip düzenlenmediğinden emin olunuz. (EFKS kapsamında fatura düzenlemeye yetkili kurumlar http://www.efatura.gov.tr adresinde duyurulmaktadır.)

2 - Faturanızı düzenleyen kurumu doğru seçtiğinizden emin olunuz.

3 - Fatura üzerinde yer alan 18 haneli Fatura ID numarasının doğru bir şekilde girildiğinden emin olunuz.

4 - Faturalar üzerinde ödenecek tutar ile genel toplam veya toplam tutar şeklinde farklı tutar alanları bulunmaktadır. Fatura sorgularken ödenecek Tutar bilgisinin ve bu tutarın kuruş hanelerinin doğru girildiğinden emin olunuz.

5 - Güvenlik kodu karmaşık harf ve sayılardan oluştuğundan bu diziyi doğru bir şekilde girdiğinizden emin olunuz.

Yukarıda belirtilen hususlara rağmen sorgulama neticesinde yine sonuç alamadığınız takdirde efkssorgu@gelirler.gov.tr e-posta adresine faturanızın ait olduğu kurumu ve sorguladığınız faturaya ait Fatura ID numarasını da belirterek bildirimde bulunabilirsiniz.

Paylaş

Bunları Biliyor musunuz?