BORÇLAR NASIL YAPILANDIRILACAKTIR?

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 6111 SAYILI KANUN REHBERİ

Kesinleşmiş vergi  alacaklarının anapara  tutarlarında herhangi bir indirim yapılmayacaktır. Bu  alacaklar enflasyon oranında  (TEFE/ÜFE)  güncellenmek suretiyle  yeniden hesaplanacaktır.

Güncelleme oranı  (TEFE/ÜFE)  esas alınarak   hesaplanmış borçlarını   ödeyen mükelleflerin,  bu  borçlarına ilişkin vergi  cezaları, gecikme faizleri ve  gecikme zamları silinecektir.

Kesinleşmiş alacaklarda;

  • Alacak asıllarının tamamı,
  • Gecikme faizi ve gecikme zammı  yerine  güncelleme oranı (TEFE/ÜFE) esas alınarak  belirlenecek tutar,
  • Alacak aslına  bağlı olmayan vergi cezalarının (usulsüzlük cezaları) % 50’si,
  • Kapsam dahilindeki trafik idari para  cezaları ve diğerlerinin  tamamı  ile faizleri yerine güncelleme oranı (TEFE/ÜFE) esas alınarak  belirlenecek tutar
    tahsil edilecektir.
  •  

Bu durumda;

  • Vergi aslına  bağlı olarak kesilen  cezaların tamamının,
  • Alacak aslına  bağlı olmayan vergi cezalarının kalan % 50’sinin,
  • Gecikme faizi ve gecikme zammı  gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.

Örnek: Mükellefin, Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla 26.01.2008 vadeli 2.500
TL gelir  (stopaj) vergisi  ile 2.050,11 TL gecikme zammı  olmak  üzere toplam
4.550,11 TL borcu bulunmaktadır.

Mükellefin,   Kanundan  yararlanması  halinde  ödenecek   tutar   ve   tahsilinden vazgeçilecek tutar aşağıda gösterilmiştir.

Mevcut  Borç Tutarı ÖdenecekBorç Tutarı
Gelir (Stopaj) Vergisi 2.500 TL Gelir (Stopaj) Vergisi 2.500 TL
  Gecikme Zammı   2.050 TL Gecikme Zammı 0 TL
Güncelleme Tutarı 619 TL
Toplam 4.550  TL Toplam 3.119  TL
Örnektekuruş  haneleriihmal edilmiştir.
Paylaş

Bunları Biliyor musunuz?