85 Sıra No.lu Gelir Vergisi Sirküleri Taslağı Hazırlandı.

85 Sıra No.lu Gelir Vergisi Sirküleri Taslağında; 6327 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair taslak yayınlanmıştır.

 85 Sıra No.lu Gelir Vergisi Sirküleri Taslağında; 6327 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda yapılan değişiklikler nedeniyle, bireysel emeklilik sistemi ve şahıs sigortalarına ilişkin ödenen katkı payı ve primlerin vergi matrahının tespitinde indirim konusu yapılması ve elde edilen gelirlerin vergilendirilmesine yönelik açıklamalara yer verilmiştir.

 Söz konusu Sirküler Taslağına  ulaşmak için tıklayınız.

Paylaş

Bunları Biliyor musunuz?