6111 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN İMKANLAR NELERDİR?

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 6111 SAYILI KANUN REHBERİ

Birikmiş borçlar  enflasyon oranında güncellenerek, faiz ve cezalar silinmekte ve belli bir plan dahilinde ödeme kolaylığı getirilmektedir.

  • Mükellef ile vergi idaresi  arasındaki davaların sulh yoluyla çözümü yönünde düzenleme yapılmıştır.  Davanın  bulunduğu safhalara göre  önemli  indirimler yapılmaktadır.
  • İnceleme  ve  tarhiyat   safhasındaki  borçlar   için  Kanundan  yararlanılarak ödeme imkanı  getirilmekte  ve  böylece  gelecekteki ihtilafların  önlenmesi sağlanmaktadır.
  • Matrah ve vergi artırımı ile mükelleflere geçmiş vergilendirme dönemi ile ilgili olası risklerini ortadan kaldırma  imkanı verilmektedir.
  • İşletmelerdeki mallarını beyan ederek kayıt altına  almak  isteyen, işletmede olmayan mallarını  da  herhangi bir  ceza  ödemeden  kayıtlardan çıkarmak isteyen mükelleflere önemli avantajlar sağlanmaktadır.
  • Pişmanlıkla veya  kendiliğinden beyanname  vererek  vergilerini  beyan eden mükelleflere  pişmanlık   zammı   yerine   bu   vergilerini   enflasyon oranında güncelleyerek ödeme imkanı sağlanmaktadır.
  • Yapılandırılan  borçların  taksit ile ödenmesi imkanı getirilmiştir.
  • Yapılandırılan  borçların  Gelir İdaresi  Başkanlığının www.gib.gov.tr internet sayfasından kredi kartıyla ödenebilmesi kolaylığı getirilmiştir.
     
Paylaş

Bunları Biliyor musunuz?