6111 SAYILI KANUN DAVA KONUSU VERGİLERE İLİŞKİN HANGİ İMKANLARI GETİRMEKTEDİR?

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 6111 SAYILI KANUN REHBERİ

Dava  safhasındaki alacaklar için  Kanundan yararlanmak isteyen mükelleflere davalarından  vazgeçmeleri şartıyla   önemli   indirimler  sağlanmaktadır.  İndirim oranı, davanın bulunduğu safhaya göre  farklılık arz etmektedir.

İhtilaf Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla vergi mahkemesinde ise;

 • Alacak asıllarının % 50’si,
 • Gecikme faizi ve gecikme zammı  yerine  güncelleme oranı (TEFE/ÜFE) esas alınarak  hesaplanacak tutar,
 • Alacak aslına  bağlı olmayan vergi cezalarının % 25’i, tahsil edilecektir.
   

Kalan alacak asılları ile alacak aslına  bağlı olmayan vergi cezalarının kalan kısmı ve alacak aslına  bağlı olarak kesilen  vergi cezalarının tamamı  ile gecikme faizi ve gecikme zammı  gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilecektir.

İhtilaf Danıştay veya  Bölge İdare Mahkemesinde ise  vergi  mahkemesince verilmiş  en son karara bakılacaktır.

En son  karar TERKİN kararı ise;

 • Alacak asıllarının % 20’si,
 • Gecikme faizi ve gecikme zammı  yerine  güncelleme oranı (TEFE/ÜFE) esas alınarak  hesaplanacak tutar,
 • Alacak aslına  bağlı olmayan vergi cezalarının % 10’u, tahsil edilecektir.
   

En son  karar TASDİK  YA DA TADİLEN TASDİK kararı ise;

 • Tasdik edilen  alacak asıllarının tamamı,
 • Gecikme faizi ve gecikme zammı  yerine  güncelleme oranı (TEFE/ÜFE) esas alınarak  hesaplanacak tutar,
 • Alacak aslına  bağlı olmayan cezaların tasdik  edilen  kısmının % 25’i, tahsil edilecektir.

Kalan alacak asılları ile alacak aslına  bağlı olmayan vergi cezalarının kalan kısmı ve alacak aslına  bağlı olarak kesilen  vergi cezalarının tamamı  ile gecikme faizi ve gecikme zammı  gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilecektir.

Paylaş

Bunları Biliyor musunuz?