2B Arazileri Rehberi

 2-B'ler, Türkiye'de 473 bin 419 (ha) hektarlık alanı kaplıyor. İlk etapta tekrar ormana dönüştürülmesi planlanan 50 bin (ha) hektarlık alan dikkate alındığında, orman vasfını yitirmiş arazi büyüklüğünün 420 bin (ha) hektar dolayında olması bekleniyor.  2-B'lerin en fazla bulunduğu illerin başında Antalya geliyor. Bunu, sırasıyla Mersin, Balıkesir, Ankara, Sakarya, Muğla...
2B Arazileri Nerede? sayfasının devamını okuyun...
Arazi sahiplerinin uzun senelerdir serzeniş sebebi olan 2B arazileri için yapılan çalışmalar, sonuca ulaştı. Arazilerin hak sahipleri tarafından satın alınması için tanınan hak gereği, 30 Ekim 2012 son başvuru tarihi olarak belirlendi. Başvurular Defterdarlık ve Mal Müdürlüğü ‘ne Söz konusu kanunun yürürlüğe giriş tarihinden sonraki güncelleme listeleri tescil olan ya da kadastro...
2B Arazileri Başvuruları sayfasının devamını okuyun...
2B Yasası Nedir? 31 Aralık 1981 tarihinden önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini tamamen kaybetmiş yerlerden, Tarla, bağ, bahçe, meyvelik, zeytinlik, fındıklık, fıstıklık gibi çeşitli tarım alanlarının Otlak, kışlak, yaylak gibi hayvancılıkta kullanılmasında yarar olduğu tespit edilen arazilerin, Şehir, kasaba ve köy yapılarının toplu olarak bulunduğu yerleşim alanlarının Hazine...
2B Yasası Hakkında Sorular sayfasının devamını okuyun...
 Arsa rayiç bedelinizi aşağıdaki siteden sorgulayabilirsiniz. Önemli Konular: Sorgulama sonucu çıkan m2 değeri taşınmaz rayiç m2 değeridir. Bu tutar ödenmesi gereken tutar değildir. Taşınmaz tarımsal amaçlı kullanılıyor ise %50 indirim yapılacaktır. Taşınmaz tarımsal amaç dışı kullanılıyor ise %30 indirim yapılacaktır. Ayrıca taşınmaz için ödenen ecrimisil bedelleri, başvuru bedeli de...
2B Arsa Rayiç Bedeli Sorgulama sayfasının devamını okuyun...
 BİLGİLENDİRME ve AÇIKLAMALAR 2/B taşınmazları üzerinde hak sahibi olan gerçek ve tüzel kişiler Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan "Güncelleme Listeleri" ile "Kadastro Tutanakları" esas alınarak belirlenmektedir. "Güncelleme Listeleri" ile "Kadastro Tutanakları" yetkili Milli Emlak Birimlerine ulaştıkça hak sahipliği (kullanıcı)...
2B Hak Sahibi Başvuru Sorgulama (Kullanıcı) sayfasının devamını okuyun...
Sorgulama linki için aşağıdaki adrese başvurunuz. Örnek hesaplama aşağıda sunulmuştur.  Hesaplanan Bedel Örnek Olup, Bilgi Mahiyetindedir. Birim m2 Rayiç Bedeli : 300,00      Yüzölçümü: 5.000,00 Terk Edilen Yüzölçümü: 350,00    Ödenen Ecrimisil: 100,00 Başvuru Bedeli: 150,00   400 m2 indirim: Evet    ...
2B Satış Hesaplama Aracı sayfasının devamını okuyun...
TASARRUFA GEÇME Orman kadastro komisyonlarınca Hazine adına orman sınırları dışına çıkartılan yerlerden; 2/A alanları, nakline karar verilen Devlet ormanları içinde veya bitişiğinde bulunan köyler halkının kısmen veya tamamen yerleştirilmesi için Devlet eliyle ihya edilerek bu halka devri ve yararlandırılması amacıyla Orman Genel Müdürlüğünün,2/B alanları, bu Kanun kapsamında değerlendirilmek...
2B Yasası Onaylandı sayfasının devamını okuyun...

Bunları Biliyor musunuz?