2012 Kira Geliri Beyanı Son Günü

2011 yılında elde edilen kira geliriniz eğer konutlarda 2.800 TL ve üzerinde veya işyeri kira geliri 23.000 TL'yi aşıyorsa 26 Mart 2012 tarihine kadar mutlaka bu geliri beyan etmeniz gerekmektedir.

2012 Kira Gelirleri için Beyanname Verme Süresi ve Ödeme Tarihleri

2011 yılı içinde konut ve/veya işyeri kira gelirleri elde edenlerin, bu gelirleri için
26 Mart 2012 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar, (İnternetten verenler için 23:59 saatine kadar) ikametgah adreslerinin bağlı olduğu vergi dairesine, (yurtdışında ikamet edenler, kira gelirinin elde edildiği gayrimenkulün adresinin bağlı olduğu vergi dairesine) elden veya internet üzerinden (S.M. veya S.M.M.M aracılığıyla) beyannamelerini göndermeleri gerekmektedir. Tahakkuk Eden Toplam GMSİ - Gelir Vergisinin 1. taksiti 02.04.2012 Pazartesi, 2. taksiti ise 31.07.2012 Salı gününe kadar Banka veya bağlı olunan vergi daireleri veznelerinden ödenebilir.

Sadece Kira geliri elde eden 60 yaş ve üzeri mükellefler ile engelli mükelleflerden, yaşlılığı, sakatlığı veya hastalığı nedeniyle vergi dairesine gidemeyecek durumda olanlar, maliye’nin 444 0 189 numaralı telefonunu arayarak, ad, soyad ve adres bilgilerini vermeleri halinde vergi dairesi görevlileri bu kişilerin adreslerine giderek beyannameleri alacak ve bu durumdaki kişilerin işlemlerini yapacaklardır.

Hangi Yılların Kira Gelirleri için 26.03.2012 Tarihine kadar Beyanname Verilecektir

2011 Yılı ve daha önceki dönemlere ait olup, 2011 yılı içerisinde tahsil edilen kira gelirleri 2011 yılı kira gelirleri ile birlikte 26.03.2012 tarihine kadar beyan edilecektir.
Örneğin; 2009, 2010 ve 2011 Yıllarına ait kira bedellerinin 2011 yılı içerisinde tahsil edilmesi halinde üç yıla ait kira bedeli toplamı 26.03.2012 tarihinde birlikte beyan edilecektir.

2012 ve sonraki yıllara ait kira bedellerinin, 2011 yılı veya daha önceki yıllarda peşin olarak tahsil edilmiş olması halinde, her yılın kira bedeli ait olduğu yılda beyan edilecektir.
Örneğin; 2011 yılı içinde 2011-2012-2013 yıllarına ait olan, 3 yıllık kira bedelinin peşinen tahsil edilmesi halinde;

1- 2011 Yılı Kira Geliri 26.03.2012 tarihinde
2- 2012 Yılı Kira Geliri 25.03.2013 tarihinde (Değişiklik olmaması halinde)
3- 2013 Yılı Kira Geliri 25.03.2014 tarihinde (Değişiklik olmaması halinde)
Beyan edilecektir.

ÖRNEK HESAPLAMALAR

Örnek : 1 - Konut Kira Geliri Beyanı
2011 Yılında Elde edilen Kira Geliri toplamı : 12.000 TL
Seçilen Yöntem (Götürü Gider Yöntemi)

Beyan edilen konut kira geliri : 12.000 TL
Konut kira geliri istisnası : 2.800 TL
İstisnadan sonrası kalan tutar : 9.200 TL
Götürü gider indirimi %25 : 2.300 TL
Vergi Matrahı : 6.900 TL
Ödenecek Gelir Vergisi Tutarı : 1.035 TL

Örnek : 2 - İŞYERİ Kira Geliri Beyanı
2011 Yılında Elde edilen BRÜT İşyeri : 60.000 TL
Kira Geliri toplamı
Kiracı tarafından ödenen Stopaj Vergi : 12.000 TL
Seçilen Yöntem (Götürü Gider Yöntemi)

Beyan edilen İşyeri kira geliri Toplamı : 60.000 TL
Düşülecek İstisna : 0 TL
İstisnadan sonrası kalan tutar : 60.000 TL
Götürü gider indirimi %25 : 15.000 TL
Vergi Matrahı : 45.000 TL
Hesaplanan Gelir Vergisi Tutarı : 10.070 TL
Düşülecek Stopaj Vergi : 12.000 TL
Mükellefe V.D. tarafından iade edilecek Vergi : 1.930 TL
 

Önemli Diğer Bilgiler:

 

Paylaş

Bunları Biliyor musunuz?