2010 Emlak Vergisi Affı

Emlak vergisi bildirimini süresinde vermemiş olanlara bildirimde bulunma olanağı verilecektir.

Bu haliyle emlak vergisi borcu bulunan mükellefler vergi cezaları ve gecikme faizi oranları hariç tutulmak kaydıyla ana vergi borcunu ve TEFE/ÜFE esas alınarak hesaplanacak daha düşük bir faiz tutarı toplamı kadar borç ödeyecektir.

Ödenecek Tutarlar

Tahsilinden Vazgeçilen Tutarlar

- Verginin tamamı

- Gecikme faizi yerine güncelleme oranı (TEFE/ÜFE) esas alınarak hesaplanacak tutar

- Vergi cezaları

- Gecikme faizi

Yeni af paketi kapsamında ortaya çıkacak vergilerin peşin veya taksitle ödenmesi konusunda borçluların tercih yapabilecekleri anlaşılmaktadır. Tercihini taksitler halinde ödemek yönünde kullananlara 36 aya kadar vade tanınacağı görülmektedir.

Açıklanan ödeme koşullarına göre;

- Peşin ödemlerde ödenecek tutarda bir artırım yapılmayacak,

- Taksitle ödemelerde ise taksitler ödeme süresine bağlı olarak belli bir katsayıyla artırılacaktır. Açıklanan artış katsayıları şöyledir:

- 6 taksitte 12 ayda yapılacak ödemelerde 1,05

- 9 taksitte 18 ayda yapılacak ödemelerde 1,07

- 12 taksitte 24 ayda yapılacak ödemelerde 1,10

- 18 taksitte 36 ayda yapılacak ödemelerde 1,15

oranlarında faiz tutarları ile borç yeniden yapılandırılacaktır.

Paylaş

Bunları Biliyor musunuz?